Home > 커뮤니티 > 포토갤러리
53 관리자 2017-09-27 2,902
2017 추양목회힐링캠프

                                                                                                  추양재단 강병훈 이사장
 

                                                                              개회예배 영락교회 이철신 담임목사  


                                                                            특강1 온누리교회 이재훈 담임목사
 

                                                                        특강2 청주상당교회 안광복 담임목사
 

                                                                       특강4 안산제일교회 고 훈 원로목사
 

                                                                                      특강5 덕수교회 손인웅 원로목사
 

                                                                             특강6 지구촌교회 이동원 원로목사